IMDV is voortgekomen uit de wens van fabrikanten van valbeveiliging de kans op vallen bij het uitvoeren van onderhoud of werkzaamheden op het dak te minimaliseren. Bij het op de markt brengen van valbeveiliging komt immers van alles om de hoek kijken:

  • het productieproces moet garanderen dat elk product is gefabriceerd conform gestelde eisen (kwaliteitsverklaringen);
  • het systeem moet voldoen aan wet- en regelgeving (testrapporten met certificaten);
  • het veiligheidssysteem moet op de juiste wijze worden aangebracht (verwerkershandleiding).

De fabrikant kan zorg dragen voor deze drie stappen, wat de fabrikant echter niet of veel minder in de hand heeft, is of het product ook op de juiste wijze wordt aangebracht. Een systeem zou op de bekende maandagmorgen wel eens door een monteur, zoals IMDV deze persoon noemt, niet helemaal volgens voorschriften kunnen worden aangebracht. Wat een fabrikant niet wil, is dat er een val van het dak plaatsvindt terwijl de persoon gebruik maakt van – de aanwezigheid van – zijn systeem. Deze is immers ontwikkeld om niet van het dak af te vallen!

Hoe die kans te minimaliseren? Op IMDV geregistreerde veiligheidssystemen mogen alleen maar worden aangebracht door gediplomeerde monteurs. Dat zijn dakdekkers of installateurs die geleerd hebben hoe het betreffende systeem volgens de voorschriften van de fabrikant aan te brengen op het dak. Bij de registratie op de IMDV-site worden de gegevens van deze monteur ook gekoppeld aan de betreffende veiligheidssystemen, zodat vastligt wie ze aangebracht heeft.

Om de kans op verkeerd plaatsen verder te minimaliseren, wordt naast het geven van opleidingen eens per 50 geregistreerde systemen, ad random door een inspecteur vastgesteld of door de betreffende monteur de systemen wel volgens voorschriften zijn aangebracht. Op die manier wordt maximaal als mogelijk controle uitgevoerd, om de gebouweigenaar ervan te verzekeren dat de systemen veilig gebruikt kunnen worden. Dat is belangrijk, omdat in principe de gebouweigenaar verantwoordelijk is voor het veilig kunnen uitvoeren van onderhoud of werkzaamheden op het dak.

Daarbij zorgt IMDV ervoor dat de geregistreerde systemen voor iedereen navolgbaar en herleidbaar zijn terug te vinden. Naast registratie en herkeuringen die worden bijgehouden, kan in de logboekfunctie worden bijgehouden wie wanneer en waarom op het dak is geweest. Verder is er een documentatiefunctie beschikbaar, waarin allerlei documenten kunnen worden opgenomen. Denk aan inspectierapporten, dak RI&E’s, keuringsrapporten, onderhoudsrapporten etc. Op deze manier wordt de gehele historie bijgehouden en kan dit als basis dienen voor het gebouwdossier of onderhoudsplan.

IMDV, een onafhankelijk platform met als doel het optimaliseren van het veilig uitvoeren van onderhoud of werkzaamheden op het dak.

Contact opnemen