Het normenkader, wat zijn de wettelijke normen voor het veilig werken op daken?

Welke normen gelden nou wel en niet in Nederland als we het hebben over veilig werken op daken? Daar blijkt nogal wat onduidelijkheid over te zijn. Wij denken daar goed zicht op te hebben en hebben het voor u op een rijtje gezet:

Een basis voor het werken met valveiligheidssystemen is goed gedetailleerd uitgewerkt voor zowel platte daken als hellende daken. Vanuit de branche zijn documenten opgesteld die een goede basis bieden voor wat nou wel belangrijk is bij het uitvoeren van werkzaamheden op het dak en welke vermeende regelgeving nou minder van belang is. Daarbij vormt de basis voor elk dak een dak-RI&E, zie ook de uitwerking hierna. Mocht u een dak-RI&E willen opstellen, kijkt u dan op onze App hoe dit eenvoudig opgesteld kan worden: App.

Voor platte daken is een BRL opgesteld, namelijk BRL 9935, deze is hier te vinden.Voor hellende daken is een URL opgesteld, URL 1513-09 d.d. 08-06-2018. Deze is hier te vinden.

Maar al te vaak zijn er meningsverschillen over hoe veilig werkzaamheden op het dak uit te voeren. Waar moet je je nu wel aan houden, hoe vaak moeten valveiligheidssystemen gekeurd worden danwel vervangen worden, aan welke eisen moet voldaan worden, enz.

We hebben geprobeerd om de zekerheden die verankerd zijn in normen en wetgeving voor u in kaart te brengen, daar kan op teruggevallen worden als de vraag wordt gesteld hoe veilig onderhoud uit te voeren (waarbij sprake is van betaald werk, het betreft bijvoorbeeld niet particulieren die zelf het dak op gaan). Voor de uitgebreide uitwerking met onderbouwing, klik hier. Au het document download, kunt u op de koppelingen klikken om de achterliggende wettelijke stukken terug te vinden.