IMDV
Stap voor stap naar een aantoonbaar veilig dak

IMDV is een digitaal register waar valveiligheidssystemen voor daken zijn te registreren, zodat de betreder van het dak kan vaststellen of op het dak veilig onderhoud / werk kan worden uitgevoerd. Door eenvoudig de postcode van een object in te voeren geeft het systeem aan of er valbeveiliging is opgenomen en zo ja waar. De opgenomen valveiligheidssystemen vallen onder een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering, waarmee de gebouweigenaar ervan verzekerd is dat de valveiligheidssystemen functioneren waar ze voor bedoeld zijn.                               

IMDV is opgezet om iedere betreder van het dak op voorhand te informeren en de zekerheid te geven waar veilig op daken gewerkt kan worden met geregistreerde systemen.

Klik hier voor het registratiegedeelte en het gebruik van de Postcode check.

      

Documentatie
documentatie
Nieuws
documentatie