Het heeft even geduurd maar het is gelukt! Uitgezocht is wat de gezonde gedachtengang is achter het testen met 6 KN of aangebrachte valveiligheidssystemen voldoen. Daarbij is, voor zover beschikbaar, de onderbouwing die wordt aangereikt vanuit de wetgeving opgenomen in de uiteenzetting. Bijgaand treft u dit aan, klik hier. Als u het document download, kunt u op de koppelingen klikken om de achterliggende wettelijke stukken terug te vinden.