Hoe een veilige werkplek in te richten en welke werkmethodieken kunnen toegepast worden.

Het zelf vaststellen of de gewenste werkplekinrichting aanwezig is en of de juiste werkmethodieken worden toegepast, begint met het inventariseren of periodiek onderhoud veilig kan plaatsvinden (dit is het wettelijk kader waaraan moet worden voldaan). De status daarvan kunt u zelf eenvoudig aan de hand van tien vragen in kaart brengen 10 vragen.